OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. (75) 641 07 10) ogłasza, że dnia

 

11 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności obiektu wraz z prawem własności działki nr 37 (obr. Kamienna Góra-2), położonej: 58-400 Kamienna Góra, Towarowa 57, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00005815/0.

Działka nr 37 zabudowana jest obiektami użytkowymi. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, zwarty, teren płaski. Powierzchnia działki wynosi 3064 m2. Nieruchomość zabudowana obiektem użytkowym z dobudowanymi halami stalowymi i dobudówkami. Obiekt użytkowy znajduje się w dostatecznym zniszczeniu (po pożarze) i obecnie należy przeznaczyć je do rozbiórki.

 

Suma oszacowania wynosi 473 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 300,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: