OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. (75) 641 07 10) ogłasza, że dnia

 

10 grudnia 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 z udziałem 717/10000 w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz udziałem 717/10000 w prawie własności terenu objętego KW JG1K/00017097/7, położonej: 58-400 Kamienna Góra, Gen. Józefa Hallera 7/3, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00025368/7.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 65,70 m2. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, holu i łazienki z WC. Lokal jest niezamieszkały.

 

Suma oszacowania wynosi 187 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 325,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 710,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: