OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

7 grudnia 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr XI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 16/7 o pow. 1 600,00 m2 – zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 106,30 m2 wraz z garażem w bryle budynku o pow. 17,10 m2 i wolnostojącym budynkiem gospodarczym o pow. 32,00 m2,

położonej: 59-100 Polkowice, ul. Gaikowa 13, Sobin,

dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00038341/1 [NKW: LE1U/00038341/1].

 

Suma oszacowania wynosi 538 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 403 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 53 840,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: