OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. (95) 758 08 77) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 231, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 12/3 i 14/3 o łącznej pow. 3,04 ha, w granicach nieruchomości znajdują się obiekty po zlikwidowanej jednostce wojskowej,

położonej: 69-110 Rzepin, Drzeńsko,

dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1S/00020060/9.

 

Suma oszacowania wynosi 1 540 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 026 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 154 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: