OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska, Kancelaria –   Siedlce, ul. B-pa Świrskiego 43A/6, tel. (25) 632 37 99, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 grudnia 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w sali rozpraw nr 9, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 43 położonego w Łosicach przy ul. Narutowicza 51 o pow. użytkowej 34,90 m2, składającego się z przedpokoju, dwóch pokoi, łazienki z WC i kuchni, który nie posiada założonej księgi wieczystej.

 

Nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 101 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 75 750,00 zł.

Rękojmia: 10 100,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty rękojmi na konto komornika w:

PKO BP O. Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Położenie: