OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Adrian Juszczyński na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, mającego siedzibę pod adresem ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa w sali nr 514, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- lokalu mieszkalnego położonego: 02-389 Warszawa, al. Bohaterów Września 3/99, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00449637/7;

- udziału 1/96 w lokalu niemieszkalnym (garaż), stanowiącym miejsce postojowe (udział nr 73), położonego: 02-389 Warszawa, al. Bohaterów Września 3, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00446272/9.

Lokal mieszkalny nr 99, o powierzchni użytkowej 55,63 m2, usytuowany jest na III kondygnacji (II piętro). Lokal składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki z WC oraz korytarza. Do lokalu przynależy udział 5563/1209620 w nieruchomości wspólnej (KW nr WA1M/00412326/6), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niezależne miejsce postojowe nr 23, usytuowane jest w podziemnej hali garażowej, zlokalizowanej na podziemnej kondygnacji budynku wielorodzinnego, na górnym poziomie.

 

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 533 678,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 400 258,50 zł. Suma oszacowania miejsca postojowego wynosi 29 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 406,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 367,80 zł w przypadku lokalu mieszkalnego lub 2 987,50 zł w przypadku miejsca postojowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 49 1020 4900 0000 8902 3047 3756. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: