OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak Zastępca Tamara Sowińska (tel. (44) 633 86 73) ogłasza, że dnia

 

25 listopada 2020 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/4 w nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: zabudowaną nieruchomość gruntowa, działka nr 517, obręb 8, powierzchnia 0,1124 ha, położonej: 97-400 Bełchatów, Lipowa 15, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PT1B/00068855/4].

 

Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 79 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 437,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 925,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: