OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher Kancelaria Komornicza nr II w Busku-Zdroju Zastępca Komornika Sądowego Asesor Klaudia Smołuch w sprawie egzekucyjnej KM 340/19 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

17 grudnia 2020 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 3 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny, Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Świniary, gm. Solec Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1 o powierzchni 0,5300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00073602/9, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

L.p.

Nr działek i jej powierzchnia

przeznaczenia

 

Cena

oszacowania

 

Cena

wywoławcza

 

Wysokość

rękojmi

 

1

1 o pow. 0,5300 ha ­– działka położona w miejscowości Świniary, gm. Solec Zdrój jest porośnięty trawą – ugory. Nie jest użytkowana rolniczo.  

 

 

9 565,00 zł

 

6 376,66 zł

 

956,50 zł

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: