OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 listopada 2020 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zapisanych w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Księdze Wieczystej nr GL1T/00086137/4. Ww. grunt położony jest w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórskiej 167. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do 05.12.2089 r. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunt objęty licytacją położony jest na terenach pełniących funkcję oraz oznaczonych jako 1S.PUII-tereny produkcyjno-usługowe.

Prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynku oszacowana są na kwotę: 1 381 659,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 921 106,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 138 165,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 19.11.2020 r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 285 15 49, 504 207 582, 570 750 931 oraz na stronie internetowej www.komornik.tarnowskie-gory.eu

 

Położenie: