OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

20 listopada 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-182 Zalesie Królewskie 43A, Zalesie Królewskie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 2808 [NKW: BY1S/00002808/1].

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, o charakterze rolniczym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 149/3 o powierzchni 1,0549 ha. Nieruchomość sklasyfikowana jako RIVa – 0,0653 ha, RIVb - 0,3773 ha, RV - 0,2851 ha, Br-RIVb - 0,0215 ha, Br-RV - 0,3057 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej (1041C) – działki drogowej nr 151 oraz drogi gminnej (030803C) – działki drogowej nr 152. Działka w części uprawiana jest rolniczo, w części zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Na nieruchomości znajdują się murowane budynki gospodarcze, które znajdują się w stanie surowym otwartym, tworzą ciągły kompleks zabudowy gospodarczej w kształcie litery „L”.

 

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: