OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2020 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim w sali nr 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6300 ha. Nieruchomość położona jest ok 35 km od centrum Warszawy, ok. 7,60 km od centrum miasta Mińsk Mazowiecki oraz ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 2. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja PKP oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i grunty leśne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana budynkami zakładu poligraficznego. Powierzchnie między budynkami stanowią parking i drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej, z płyt betonowych oraz częściowo z kostki brukowej. Na działce trawniki i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Cały teren nieruchomości ogrodzony siatką na słupkach stalowych i podmurówce betonowej. Do nieruchomości prowadzi kilka bram wjazdowych. Teren działki oświetlony latarniami na słupach betonowych.

Opis zabudowań na działce:

- budynek działu przygotowania produkcji składa się z pomieszczeń biurowych i produkcyjnych oraz socjalnych. Budynek konstrukcji murowanej, parterowy, ocieplony. Powierzchnia zabudowy 352 m2;

- budynki działu form drukowych, działu marketingu i handlu oraz warsztatowe o łącznej powierzchni zab. 1 458 m2;

- budynek magazynu działu produkcji o łącznej powierzchni zab. 2 327 m2;

- magazyn wyrobów gotowych i kotłownia o łącznej powierzchni zab. 711 m2;

- stróżówka ( portiernia) o powierzchni zab. 32 m2;

- wiata przy stróżówce o powierzchni zab. 47,52 m2;

- garaż na sprzęt przeciwpożarowy o powierzchni zab. 13 m2;

- rozdzielnia transformatorowa o powierzchni zab. 12,87 m2;

- budynek na odpady o powierzchni zab. 16,20 m2;

- budynek na odpady o powierzchni zab. 16,20 m2.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Chrośla, ul. Mazowiecka gm. Dębe Wielkie.

Posiadaj założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00042610/0.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 4 567 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 3 425 250,00 zł.

Do powyższej kwoty wywołania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 456 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Rękojmie zostaną zwrócone po wskazaniu rachunku bankowego, na który należy je zwrócić.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: