OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. (95) 758 08 77) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę w Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 233, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: Krzysztof Wojda,

stanowiącej: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, działka nr 76/59 zabudowana o powierzchni 0,0115 ha – w udziale 1/2,  

położonej: Kostrzyn nad Odrą, ul. Książęca, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1S/00026728/2.

 

Suma oszacowania wynosi 422 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 281 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42 200,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: