OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Marcin Kowalski, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 listopada 2020 r. o godz. 10:00

 

w sali rozpraw nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Żorach, na os. Księcia Władysława 7e/39, dla którego założono księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach o numerze GL1X/00015696/3 stanowiącego własność dłużników: (…) w 1/2 części oraz (…) w 1/2 części. Mając na uwadze art. 926 kpc, postępowania prowadzone przeciwko dłużnikom zostały połączone w jedno postępowanie, w związku z czym sprzedaż dotyczy całego lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny położony jest na dziewiątej kondygnacji (ósme piętro) jedenastokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego i obejmuje pomieszczenia (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) o łącznej pow. 55,70 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 164 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 123 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 16 400,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Żorach przy al. Jana Pawła II 17 (parter) w gotówce, przelewem na konto Komornika w Banku PeKaO SA o nr: 52 1240 4357 1111 0010 4294 4323 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: