OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydziale Cywilnym przy ul. Kaliskiej 1/3 w sali nr III w dniu

 

19 listopada 2020 r. o godz. 10:00

 

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości:

 

1. działki gruntu nr 74 o pow. 3,02 ha, położonej w miejscowości Bogoria Dolna, gm. Zduny, dla której Sąd Rejonowy w ŁOWICZU prowadzi księgę wieczystą KW-LD1O/00035867/5, stanowiącej obecnie według wpisów ujawnionych w księdze wieczystej własność: (…). Egzekucja prowadzona jest wobec dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, to jest kwota 100 266,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 15 040,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Rękojmie należy złożyć na konto Sądu Rejonowego w Łowiczu bądź w kasie kancelarii komorniczej lub na konto komornika 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 w Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

UWAGA: przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna. Do nabycia nieruchomości rolnych mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 661 662 192

Akta sprawy prowadzone są za sygnaturą KM 81/18.

 

Położenie: