OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

6 listopada 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-120 Łowin 40, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 16795 [NKW: BY1S/00016795/7].

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 32/6 o powierzchni 0,3003 ha. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek mieszkalny, parterowy ze strychem niemieszkalnym, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 102 m2, powierzchni użytkowej 75,60 m2. Z budynku mieszkalnego łącznikiem o powierzchni użytkowej 29,7 m2 można przejść do budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 250,3 m2. Na nieruchomości znajduje się zespół murowanych garaży (4 segmenty) o powierzchni użytkowej 58,10 m2 oraz wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 60 m2. Teren działki ogrodzony. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne z odprowadzeniem nieczystości do zbiornika typy szambo. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze publicznej – dojazd bezpośrednio drogą asfaltową. Na dzień oględzin nieruchomość pozostawała niezamieszkała.

 

Suma oszacowania wynosi 181 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: