OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 października 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 142 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w Bielanach Wrocławskich przy ul. Ogrodowej 52/14, stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89,82 m2, składający się z czterech pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym (salon), łazienki z WC i przedpokoju. Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/0025478210. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 163/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00253190/6.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 436 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 43 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19.

 

Położenie: