OGŁOSZENIE O LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 12/14 w sali nr 107, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej (pow. 76 m2), zabudowanej budynkiem letniskowym (pow. użyt. 22,24 m2), położonej 87-148 Łysomice, Kamionki Małe (dz. ewid. nr 283), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00048718/4.

 

Suma oszacowania wynosi 19 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  12 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto Sądu Rejonowego w Toruniu BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: