OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak Zastępca Tamara Sowińska (tel. (44) 633 86 73) ogłasza, że dnia

 

27 października 2020 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 65 o obszarze 1,0668 ha, położonej w miejscowości gminnej Kleszczów, w obrębie 10 oraz nieruchomości gruntowej z projektowanym budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2, 140, 141, 169, 170, 190, 191 i 250/2 o łącznym obszarze 4,6900 ha, położonej w miejscowości Antoniówka, w gminie Kleszczów, w obrębie 2, należącej do: (…), dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 338 [NKW: PT1B/00000338/0].

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PODLEGA ORGANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY Z DNIA 11 KWIETNIA 2003 R. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH.

 

Suma oszacowania wynosi 871 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 653 355,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 87 114,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: