OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2020 roku o godz. 11:30

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- nieruchomości położonej w Baranówce – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, składającej się z działki nr 124/3 o pow. 0,2387 ha (wg KW), 0,2400 ha (wg ewidencji gruntów) objętej KW KR1P/00292100/9. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 60 wraz z przyległościami; budynek mieszkalny wolnostojący, z lat 60., parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, w budynku znajdują się wiatrołap, kuchnia, łazienka i 3 pokoje; przed budynkiem posadowiony blaszany garaż nietrwale z gruntem związany, drugi metalowy garaż dostawiony do tylnej ściany budynku; działka częściowo ogrodzona, dojazd drogą gminną o nawierzchni asfaltowej – dostęp do działki poprzez ustanowioną służebność przechodu i przegonu.

Wskazana nieruchomość stanowi własność (…), Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 245 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 183 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości – tj. kwotę 24 500,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr: 89 8619 0006 0030 0325 8084 0001 podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 3319/17” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Położenie: