OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KOŚCIERZYNIE SZYMON RAJMUND SPORYSZ (tel. (58) 38 055 50) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 października 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w KOŚCIERZYNIE mającego siedzibę przy UL. DWORCOWEJ 2 w sali nr 0.01, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej w SZUMLESIU KRÓLEWSKIM (83-404) NA DZIAŁCE NR 195/7, dla której SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/00014796/8.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 195/7 o powierzchni 36 100 m2. W granicach działki występują: staw wodny – zarośnięty wokół dziko rosnącą zielenią, dom w budowie w stanie ruiny o konstrukcji murowanej, składający się z piwnicy i parteru, bez dachu, gołębnik – o konstrukcji drewnianej w niskim stanie technicznym oraz wyrobisko – teren po eksploatacji piasku, porośnięty dziko rosnącą zielenią.

 

Suma oszacowania wynosi 258 476,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 857,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 847,60 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 KPC rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 8B/1 lub na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: