OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 46752/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2020 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 4 w sali nr V, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej zabudowane i niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 5,6570 ha, należącej do dłużnika: (…), położonej: 97-400 Bełchatów, Kluki, Wola Kruszyńska, Roździn, Cisza, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 46752/2 [NKW: PT1B/00046752/2].

 

Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 59, 70/1, 70/2, 185/4, 185/5, 185/6, 212 (położone w obrębie 10 Roździn, gmina Kluki), działek nr 161/1, 424, 435, 476/2 (położone w obrębie 2 Cisza, gmina Kluki), działek nr 57, 138 (położone obręb 34 Wola Kruszyńska, gmina Bełchatów).

 

Suma oszacowania wynosi 182 208,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 472,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 220,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala – Departament Obsługi Rozliczeń

23 1050 0161 5269 0000 2003 7618 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: