OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

7 października 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51/- w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Udział wynoszący 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności zabudowy działki nr 338/8, AM-4, obręb Przerzeczyn Zdrój w Przerzeczynie Zdroju przy ul. Zdrojowej, gm. Niemcza, powiat Dzierżoniów. Działka o powierzchni 3 233 m2 i dość regularnym kształcie zbliżonym do litery L, teren w pełni uzbrojony, pagórkowaty, zabudowany dwoma budynkami niemieszkalnymi o p.u. 219,97 m2 i 197,38 m2. Pierwszy budynek jest budynkiem składowym, wyposażony w nieczynną instalację elektryczną, drugi – budynek garażowo-gospodarczy, wyposażony w nieczynną instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną,

należącej do dłużnika: (…) – w udziale 1/2 (współwłaściciel nieruchomości wyraża chęć sprzedaży przysługującego mu udziału),

położonej: 58-230 Niemczyn, Przerzeczyn Zdrój,    

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00039683/5 [NKW: SW1D/00039683/5].

 

Suma oszacowania wynosi 112 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 200,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Położenie: