OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Karolina Czubak-Stężycka (tel. +48 728 402 377) ogłasza, że dnia

 

5 listopada 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej wspólność łączną wspólników spółki cywilnej (…),

położonej: 92-312 Łódź, Papiernicza 7M, dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1M/00153522/6 [NKW: LD1M/00153522/6].

 

Suma oszacowania wynosi 901 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 676 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 90 170,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: