OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

7 października 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51/- w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość rolna niezabudowana w granicach działki nr 944, AM-1, obręb Dobrocin, gmina Dzierżoniów, powiat Dzierżoniów. Działka o powierzchni 293 959 m2 o regularnym kształcie,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 58-203 Dzierżoniów, Dobrocin -/-, Dobrocin,    

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00053198/2 [NKW: SW1D/00053198/2].

 

Suma oszacowania wynosi 1 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 978 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 130 400,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Położenie: