OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic tel. (52) 355 00 22 ogłasza, że

 

2 października 2020 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42 w sali 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 263/2 niezabudowaną o pow. 0,2518 ha, położonej: 88-100 Inowrocław, Jaksice (2 km od centrum wsi, przylegająca do drogi krajowej nr 25 w stronę Bydgoszczy), KW BY1I/00050645/2.

 

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 000,00 zł tytułem "Wadium KW 50645/2" na konto komornika: PKO BP S.A. O/Inowrocław 25 1020 1505 0000 0702 0070 1243 albo gotówką w kasie kancelarii: ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: