OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk (tel. 523 312 665) ogłasza, że w dniu

 

1 październiku 2020 r. o godz. 09:00

 

w Sądzie Rejonowym w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12, sala 24 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: Działkę o numerze geodezyjnym 196/1 o powierzchni 0,4344 ha, na której usytuowany jest budynek wielobryłowy, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, częściowo parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo piętrowy, o dachu wielospadowym, gdzie znajduje się restauracja „Biała Karczma”. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Budynek został odbudowany po spaleniu na przełomie XIX i XX wieku. Nieruchomość po przebudowie i częściowym remoncie. Częściowy odbiór nastąpił w 2012 roku, nadal w trakcie remontu jest część piwnicy. Poza częścią piwniczną i częścią restauracyjną znajduje się także część mieszkalna. Budynek trzy kondygnacyjny (w tym piwnica). Na poziomie piwnicy znajdują się dwie sale, jedna o powierzchni ok. 125 m2, druga ok. 50 m2 oraz część magazynowa(chłodnia), toalety, kotłownia (piec na olej opałowy oraz na miał). Druga kondygnacja obejmuje część restauracyjną z salą balową ok 300 m2, kuchnie z zapleczem oraz część biurową. Trzecia kondygnacja to część mieszkalna (pięć pokoi) i strych. Budynek kryty papą, okna i drzwi drewniane. Nieruchomość w całości ogrodzona, posiada infrastrukturę drogowo-parkingową, częściowo utwardzoną kostką brukową i ażurami. Posiada przyłącze 46 KV (ENEA), przyłącze wody i kanalizacji z Gminy Dragacz, wyposażona w instalację P-POŻ, elektryczną i monitoring. Nieruchomość wyposażona także w klimatyzatory. Zgodnie z treścią operatu szacunkowego powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1360,70 m2, powierzchnia zabudowy 698 m2. Zarówno działka ewidencyjna 196/1 jak i Zespół „Białej Karczmy” oraz zadrzewienie na tej działce, objęte są ochrona konserwatorską, wpis do rejestru zabytków pod Nr A/1070 z dnia 19.08.1994 r. Nieruchomość położona na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, działka nie jest objęta planem rewitalizacji i nie posiada aktualnej decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z informacją uzyskaną z Gminy Dragacz, przedmiotowa działka w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz zapisana jest jako teren o podstawowej funkcji: rolnictwo. W odniesieniu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dragacz działka znajduje się w tzw. I strefie - strefa wielofunkcyjna. Na ww. działce nie dopuszcza się lokalizacji generatorów energii odnawialnej w postaci elektrowni wiatrowych.

Nieruchomość położona: 86-134 Dragacz, Michale 127, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20779 [NKW: BY1S/00020779/0].

 

Suma oszacowania wynosi 2 371 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 580 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 237 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Położenie: