OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Krystian Łoś (tel. (89) 676 52 00, komornik: 724 101 036) ogłasza, że dnia

 

22 października 2020 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę przy ul. Królewiecka 55 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…)

położonej: 11-700 Mrągowo, Marcinkowo,

dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1M/00008843/8.

stanowiącej:

 

1. Działka 237/6 o pow. 6 995 m2.

Suma oszacowania wynosi 629 670,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 472 252,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 967,00 zł.

 

2. Działka 237/7 o pow. 2 378 m2.

Suma oszacowania wynosi 254 786,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 089,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 478,60 zł.

 

3. Działka 237/8 o pow. 2 526m2.

Suma oszacowania wynosi 270 643,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 982,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 064,30 zł.

 

4. Działka 237/19 o pow. 2 449m2.

Suma oszacowania wynosi 262 393,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 794,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 239,30 zł.

 

5. Działka 237/39 o pow. 529 m2,

Suma oszacowania wynosi 45 893,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 419,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 589,30 zł.

 

6. Działka 237/42 o pow. 468 m2,

Suma oszacowania wynosi 40 601,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 450,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 060,10 zł.

 

7. Działka 237/45 o pow. 31 m2,

Suma oszacowania wynosi 2 791,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 093,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 279,10 zł.

 

8. Działka 237/46 o pow. 870 m2

Suma oszacowania wynosi 78 315,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 736,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 831,50 zł.

 

9. Działka 237/52 o pow. 635 m2,

Suma oszacowania wynosi 57 161,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 870,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 716,10 zł.

 

10. Działka 237/54 o pow. 627 m2

Suma oszacowania wynosi 56 441,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 330,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 644,10 zł.

 

11. Działka 237/56, o pow. 722 m2,

Suma oszacowania wynosi 64 992,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 744,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 499,20 zł.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: