OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Urszula Borkowska (tel. 15 821 13 86) ogłasza, że dnia

 

18 września 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu  mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużnikom (…) prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. działki ewidencyjnej nr 2574/4 położonej w Gorzycach wraz z prawem własności położonych na tym gruncie budynków stanowiących odrębną nieruchomość – dla których Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TB1T/00043618/9.

 

Suma oszacowania wynosi 643 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  oszacowania i wynosi: 482 850,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,  to jest 64 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrala ex. BGŻ 40 1600 1462 1888 1319 9000 0004

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość  tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule.

 

Położenie: