OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Krystian Łoś (tel. (89) 676 52 00, komornik: 724 101 036) ogłasza, że dnia

 

22 października 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę przy ul. Królewiecka 55 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: Działki Kosewo, udział 1/2 w nieruchomość, działki gruntu nr 41/5, 42/7, 42/9 o łącznej powierzchni 5,7117ha, w części zabudowana,

położonej: 11-700 Mrągowo, Kosewo, Kosewo,

dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1M/00003759/7 [NKW: OL1M/00003759/7].

 

Suma oszacowania wynosi 326 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 630,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: