OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Krystian Łoś (tel. (89) 676 52 00, komornik: 724 101 036) ogłasza, że dnia

 

22 października 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę przy ul. Królewiecka 55 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…)

stanowiącej: grunt rolny zabudowany o powierzchni 0,27 ha składający się z działki nr 71/1

położonej: 11-731 Sorkwity, Burszewo 17,

dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OL1M/00008380/4].

 

Suma oszacowania wynosi 477 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 700,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: