OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1K/00044375/8, SW1K/00089864/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 października 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 57-314 Wolany, ul. Wolany 96, Polanica Górna, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1K/00044375/8, SW1K/00089864/0.

Opis nieruchomości: Działka nr 420/11 AM-1 zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażem KW SW1K/00044375/8 pow. 1 619 m2 oraz - działka nr 420/23 AM-1 stanowiąca pas przydrożny z wjazdem na posesję, KW SW1K/00089864/0 pow.171 m2 położone w Wolanach nr 96, gmina Szczytna, pow. kłodzki Działka nr 420/11 AM-1 zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażem, teren ogrodzony, zagospodarowany wewnątrz. Budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem, wolnostojący. Parter budynku stanowi część mieszkalną oraz część usługową przeznaczoną na CATERING zaplecze magazynowo - socjalne i kuchnia. Budynek nie podpiwniczony, murowany, stropy masywne, dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony, pokrycie dachowe z dachówki, tynki wewnętrzne i regipsy, stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana, posadzki: płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa, deski podłogowe strugane. Instalacje wewnątrz budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ponadto kominek w salonie, instalacja gazowa z piecem Junkers częściowo zdekompletowany. Pow. użytkowa = 199,95 m2. Budynek część parterowa usługowa CATERING. Posadzki z płytek ceramicznych, wykładziny ścian z płytek ceramicznych, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., co, wentylację. Podejścia pod urządzenia technologiczne. Pow. użytkowa = 91,83 m2. Budynek garażowy z wiatą, budynek murowany, dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówką. Pow. użytkowa = 41,08 m2, zadaszenie = 33,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 917 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 687 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS S.A. 97 20300074 5080 0000 7000 8019. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: