OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 września 2020 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 104 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 3/4 w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach, przy ul. Żurawiej 26/24, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” w Katowicach, dla którego nie została założona księga wieczysta. Udział przysługuje dłużnikowi. Lokal nr 24, o powierzchni 37,80 m2 usytuowany jest na czwartym piętrze budynku pięciokondygnacyjnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki.

 

Udział wynoszący 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oszacowany jest na kwotę 78 000,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 52 000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Udział w nieruchomości stanowiący przedmiot licytacji oglądać można w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości, który pozostaje dłużnik tam zamieszkujący. Operat szacunkowy sporządzony dla ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne przeglądać można w terminie dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a. pod sygn. akt I Co 2021/18.

 

Położenie: