OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher Kancelaria Komornicza nr II w Busku-Zdroju w sprawie egzekucyjnej KM 209/19 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

23 października 2020 r. o godz. 8:00

 

w sali nr 1 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny, Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czyżów, gm. Stopnica, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 364, 596, 650, 799, 912 o łącznej pow. 1,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010303/4, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

L.p.

Nr działek i jej powierzchnia

przeznaczenia

 

Cena

oszacowania

 

Cena

wywoławcza

 

Wysokość

rękojmi

 

1

364 o pow. 0,2100 ha – działka stanowi grunty orne

3 397,00 zł

 

2 547,75 zł

339,70 zł

2

596 o pow. 0,2000 ha – działka stanowi grunty orne, łąki trwałe

3 235,00 zł

2 426,25 zł

323,50 zł

3

650 o pow. 0,2000 ha – działka stanowi grunty orne

3 210,00 zł

2 407,50 zł

321,00 zł

4

799 o pow. 0,0800 ha – działka stanowi grunty orne

1 376,00 zł

1 032,00 zł

137,60 zł

5

912 o pow. 0,3500 ha – działka stanowi grunty orne, łąki trwałe

5 662,00 zł

4 246,50 zł

566,20 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: