OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz (tel. 603 051 008) ogłasza, że dnia

 

24 września 2020 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 4 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości Dubie, oznaczoną jako działki gruntu nr 381/2 i 393, obręb 6 Dubie, gmina Szczerców o łącznej powierzchni 6 100 m2, należącej do dłużnika (…). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 68896/3 [NKW: PT1B/00068896/3].

 

Suma oszacowania wynosi 58 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 212,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 895,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń

02 1050 0161 5269 0000 2004 3719

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: