OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2020 roku o godz. 12:00

 

w sali C-116 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- nieruchomości położonej w miejscowości Wrocimowice – gmina Radziemice – stanowiącej działkę nr 227/1 o pow. 0,0710 ha i objętej: KW KR1H/00039894/2; działka w kształcie trapezu o wymiarach boków 35, 27, 23 i 30 m; działka płaska, usytuowana w centrum wsi przy drodze głównej o nawierzchni asfaltowej, w pobliżu kościół i przystanek autobusowy, działka stanowi grunt o klasie bonitacji B-RIVa; działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym nr 5 we wsi Wrocimowice, parterowym z poddaszem użytkowym, w tyle domu pomieszczenie gospodarcze i ubikacja; dom wybudowany w latach 80. XX w., powierzchnia zabudowy 10x8 m; działka ogrodzona starą siatką, przed domem zaniedbany ogródek i kilka drzew owocowych.

 

Wskazana nieruchomość stanowi własność dłużnika Michała Chmiel.

Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 65 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości – tj. kwotę 9 870,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

 

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

 

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Kms 30/18 i inne” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

 

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Nieruchomość można oglądać w obecności komornika w dniu 20 października 2020 roku o godz. 12:00 – po uprzednim kontakcie z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – w Krakowie przy ul. Wawelskiej 12/1U.

 

 

Położenie: