OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW: WR1O/00021605/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

1 października 2020 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiące lokal mieszkalny składający się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o łącznej pow. 45,44 m2, położonego w Siechnicy przy ul. Świerczewkiego 40/2 (obecnie Księżnej Anny z Przemyślidów 1/2). W trakcie opisu ustalono, iż powierzchnia użytkowa lokalu to 47,15 m2, a powierzchnia piwnicy jako lokalu przynależnego wynosi 12,67 m2. Z prawem własności związany jest udział 1/7 w częściach wspólnych nieruchomości opisanej w KW WR1O/00021604/1, położonej: 55-011 Siechnice, ul. Świerczewkiego (obecnie Księżnej Anny z Przemyślidów 1/2) 40/2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00021605/8.

 

Suma oszacowania wynosi 89 950 00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 462,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 995,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 30.09.2020 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

 

Położenie: