OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW: WR1O/00049560/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

1 października 2020 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącej do: (…),

stanowiącej: lokal mieszkalny położony na czwartej oraz piątej kondygnacji składający się z pięciu pokoi, kuchni, dwóch łazienek, dwóch przedpokojów oraz piwnicy o pow. 100,3000 m2; położonej: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 27/12, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00049560/2.

Z prawem własności nieruchomości związany jest udział 8881/1000000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 48263/3, tj. zabudowanej działki gruntu nr 11/3 o powierzchni 1,0700 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.05.2083 r., które uległo przekształceniu we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Suma oszacowania wynosi 425 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 825,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 30.09.2020 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

 

Położenie: