OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW: WR1O/00061962/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

7 października 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącej do: (…),

stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z trzech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,93 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą wynosi 71,92 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział 14912/1000000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 55160/3,

położonej: 55-200 Oława, ul. Zaciszna 70/3,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00061962/0.

Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 06.10.2020 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

 

Położenie: