OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

29 października 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Spokojna 2 w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego należącego do: (…),  

położonego: 99-300 Kutno, Zamoyskiego 10/14,

dla którego Sąd Rejonowy w Kutnie nie prowadzi księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 154 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32;

87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 430,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: