OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

29 października 2020 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Spokojna 2 w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 99-307 Strzelce, Kozia Góra,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00012145/7].

 

Suma oszacowania wynosi 670 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 502 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32;

87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 67 010,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Do licytowanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1405, ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: