OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

9 października 2020 o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 27A, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej secesyjną kamienicą usytuowanej pod adresem 60-778 Poznań, ul. Orzeszkowej 2, narożnik ul. Matejki 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00101897/6. Zgodnie z dyspozycją art. 926 § 1 kpc sprzedaży podlega nieruchomość jako całość. W budynku kamienicy znajduje się 7 lokali mieszkalnych (w dużej części wynajmowanych) oraz dwa lokale użytkowe na kondygnacji parteru oraz na kondygnacji piwnicy. W lokalu użytkowym na kondygnacji parteru działalność prowadzona przez znaną sieć sklepów spożywczych. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie jest obciążona podatkiem od towarów i usług VAT.

 

Suma oszacowania wynosi: 2 461 800,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 846 350,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 246 180,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 602/18, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz umowami najmu/dzierżawy lokali w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 2527/18/5) lub w kancelarii komorniczej.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny,
tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Położenie: