OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher Kancelaria Komornicza nr II w Busku-Zdroju w sprawie egzekucyjnej KM 146/19 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

22 września 2020 r. o godz. 14:30

 

w sali 1 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Skotniki Dolne, gm. Wiślica, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 1224/2, 1224/1 o łącznej powierzchni 1,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00030338/4, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

L.p.

Nr działek i jej powierzchnia

przeznaczenia

 

Cena

oszacowania

 

Cena

wywoławcza

 

Wysokość

rękojmi

 

1

1224/1 o pow. 0,9900 ha – działka stanowi łąki trwałe, nieużytki. Dojazd do działki dobry

 

 

20 516,00 zł

 

 

15 387,00 zł

 

 

2 051,60 zł

2

1224/2 o pow. 0,2000 ha – działka stanowi łąki trwałe. Dojazd do działki dobry

 

4 145,00 zł

 

3 108,75 zł

 

414,50 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: