OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak Zastępca Tamara Sowińska (tel. (44) 633 86 73) ogłasza, że dnia

 

24 września 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: A&T sp. z o.o., stanowiącej: obręb ewidencyjny 10, Roździn, działki nr 289/4 oraz 289/2 o łącznej pow. 0,2737 ha, położonej: 97-415 Kluki, Roździn, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 64851 [NKW: PT1B/00064851/8].

 

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00 zł.

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PODLEGA ORGANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY Z DNIA 11 KWIETNIA 2003 R. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 000,00 zł na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: