OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2020 r. o godz. 14:30

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/68 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: James Gerard McDonald,

położonej: 72-600 Świnoujście, Chełmońskiego 2a-f, Świnoujście,

dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00045404/4].

 

Charakterystyka lokalu niemieszkalnego – miejsce postojowe nr G54,

Drzwi wewnętrzne do piwnic:

stalowe ażurowe.

Podłogi:

kostka polbrukowa w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym.

Ściany:

ściany otynkowane i pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

 

Funkcjonalność lokalu niemieszkalnego – miejsca postojowego – jest dobra jak na taką powierzchnię.

 

Instalacje wewnętrzne w budynku:

- wodociągowa,

- elektryczna,

- kanalizacja sanitarna,

- gazowa,

- ciepła woda z sieci zewnętrznej,

- c.o. z sieci zewnętrznej,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja wentylacji spalinowej.

 

Charakterystyka budynku i lokalu niemieszkalnego – miejsca postojowe.

Budynek niskokondygnacyjny oddany w 2008 r. w technologii tradycyjnej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.

Klatka schodowa w bardzo dobrym stanie, regularnie sprzątana, zamykana na klucz, funkcjonujący domofon. Sąsiedztwo spokojne. W budynku nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji.

 

Charakterystyka budynku:

 

Budynek: o zróżnicowanej kondygnacji (4-5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna).

Konstrukcja: technologia tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalna.

Rok budowy: 2008 r.

Stan techniczny: bardzo dobry.

Podpiwniczenie: pełne.

 

Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa budynku:

fundamenty: nie badano.

ściany zewnętrzne: cegła otynkowana tynkiem strukturalnym, a następnie pomalowane.

ściany wewnętrzne: cegła,

stropy: masywne,

dach: konstrukcja masywna, dach płaski.

pokrycie dachu: papa.

komunikacja pionowa: schody wewnętrzne.

instalacje w budynku: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego, piorunochronowa.

 

Szacowany lokal niemieszkalny – miejsce postojowe nr G54 położone jest w kondygnacji podziemnej w budynku wielorodzinnym o zróżnicowanej kondygnacji. Wejście do przedmiotowego lokalu przez klatki schodowe lub bezpośrednio z zewnątrz przez bramę wjazdową.

Szacowany lokal położony jest w Świnoujściu przy ul. Chełmońskiego w lewobrzeżnej części miasta w centrum Miasta Świnoujście. Sąsiednie zabudowy stanowią wielorodzinne domy mieszkalne, usługowe, handlowe.

Dobry dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-oświatowej. W okolicy wystarczająca ilość sklepów spożywczych i przemysłowych oraz punktów usługowych różnych branż. W pobliżu istnieje kilka obiektów handlowych, banków, ważnych instytucji oraz obiekty użyteczności publicznej jak poczta, kościół katolicki, apteka, szkoła podstawowa i gimnazjum. Przed domem znajduje się ograniczona liczba miejsc postojowych.

Oddalone w niedalekiej odległości przystanki linii autobusowych ułatwiają dostanie się w szybkim czasie do pozostałych dzielnic miasta.

Oddalenie budynku od głównych ciągów miejskich sprawia, iż mieszkańcy przedmiotowego lokalu nie odczuwają hałasu czy drgań pochodzących z dróg miejskich.

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu ocenia je jako położenie dobre.

 

Suma oszacowania wynosi 25 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: