OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2020 r. o godz. 14:10

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek nr 46/4, 46/5, 46/6 i 46/7 o łącznej powierzchni 3,8103 ha z wybudowanym na działce nr 46/7 budynkiem hotelowo-restauracyjnym, stanowiącym odrębną nieruchomość murowanym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 554,98 m2, składającym się na parterze z sali restauracyjnej, holu, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, magazynu, zmywalni, hydroforni i pomieszczeń kuchennych i na piętrze z pomieszczeń gospodarczych, magazynu, korytarza i pokoi gościnnych. Budynek od dłuższego czasu nieużytkowany, kwalifikuje się do generalnego remontu gdyż w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania. Nieruchomość jest położona w Hoczwi, gm. Lesko, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 893 Lesko-Cisna w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika: Stary Piec Sp. z o.o., będącej jednocześnie właścicielką budynków.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00032193/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 475 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 356 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 47 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: