OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

7 września 2020 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Spokojna 2 w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego,

należącego do: (…),

położonego: 99-320 Żychlin, ul. Dąbrowskiego 4/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00029482/3].

 

Suma oszacowania udziału wynosi 82 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32

87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 240,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: