OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki Kancelaria Komornicza w Żywcu prowadzący kancelarię w Żywcu przy ul. Kościuszki 33a/104 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00

 

odbędzie się

 

DRUGI TERMIN LICYTACJI

 

ruchomości w miejscu zamieszkania dłużnika przy ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

 

Wartość szacunkowa w zł

L.p.

Nr prot.

Opis licytowanej ruchomości

ilość

Suma oszacowania

(zł)

Cena wywołania

(zł)

           

 

1

 

Wykrawarka EUROMAC 1250 model Mix Intex nr MR900628521, rok prod. 2010

1,00

451 700,00

225 850,00

2

 

 Wiertnica (wiertarka)słupowa Model Z 503OS seria Nr 305032020

1,00

3 600,00

1800,00

3

 

Giętarka trójrolkowa ALBA ELEKTRO Nr 205/158 r. prod. 2005

1,00

20 100,00

10 500,00

4

 

Frezarka pionowa BEFA(Bielska Fabryka Maszyn) Nr seryjny 14 Typ FP-800

1,00

5 300,00

2 650,00

5

 

Giętarka trzpieniowa PROVAR Typ 5-65U-D rok prod. 2010 Nr 10033652

1,00

514 000,00

257 000,00

6

 

Prasa krawędziowa VIMERCATIs.n.c. Model/Typ PHSY-10 150x4175mm Nr 3500 r. prod. 2010

1,00

634 600,00

317 300,00

7

 

Prasa typu Boxer P15101266 seria Nr 8740 r. prod. 2010

 

1,00

30 700,00

15 350,00

8

 

Prasa krawędziowa VIMERCATI s.n.c. Model/Typ PHSY 100x3050mm Nr 3478 r.prod. 2009

1,00

351 400,00

175 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Gilotyna do cięcia blach VIMERCATI s.n.c. Model/Typ CSI 4050x6mm Nr 3487 r. prod. 2010

 

1,00

234 800,00

117 400,00

 

10

 

Robot do gięcia profili stalowych ANTIL prod. Włochy Model APR 50L-8

Nr fabr. 1403AP1402 r. prod. 2014

1,00

825 000,00

412 500,00

11

 

Wiertnica Hilti ze statywem i wiertłem koronowym Typ DD-160E r. prod. 2006

1,00

5 900,00

2 950,00

12

 

Spawarka Powertec 420 LF24 Lincoln Electric Bester SA seria: P1080200500

1,00

5 500,00

2 750,00

13

 

Multitool- głowica wielonarzędziowa do wykrawarki Euromac (brak tablicy znamieniowej) r. prod. 2010

1,00

21 300,00

10 650,00

14

 

Robot EUROMAC - automatyczny załadunek i rozładunek nr fabryczny CS10003090 r.prod. 2011

 

1,00

503 400,00

251 700,00

15

 

Ramy metalowe do siedzisk stadionowych na siedzisko i oparcie

 2500 kompletów

2 500,00

87 500,00

( łącznie)

35,00zł za komplet

43 750,00 (łącznie)

 

17,50zł za komplet

16

 

Siedziska plastikowe z oparciem

1 500,00

52 500,00

(łącznie)

35,00zł za sztukę

26 250,00 (łącznie)

 

17,50zł za sztukę

 

Ww. wartość zawiera podatek VAT

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu ich położenia, tj. ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na dzień poprzedzający przetarg.

Komornik zobowiązuje dozorcę zajętej ruchomości do okazania zajętych ruchomości potencjalnym nabywcom oraz do dostarczenia jej w wyznaczonym terminie na miejsce licytacji, pod rygorem odebrania zajętej ruchomości i ustanowienia nowego dozorcy.

 

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Pouczenie:

1. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości (art. 869 kpc).

2. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

2. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

§ 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa (art. 872 kpc).

3. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie – temu, na którego żądanie wcześniej dokonano zajęcia.

§ 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomości przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.

§ 4. W razie nie zgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do nie sprzedanych ruchomości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja (art. 875 kpc).

4. Osoba nabywająca rzecz na licytacji publicznej u komornika sądowego, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinna ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia (art. 879 kpc).

 Załącznik do pobrania.
Zdjęcia do pobrania.

 

Położenie: