OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NR 4 W WYSOKOŚCI 1/3 W NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00092947/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renata Delert, Kancelaria Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Lęborska 8/10 (tel. (22) 401 22 76), na podstawie art. 952 i następne KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 sierpnia 2020 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 21, w sprawie egzekucyjnej Km 218/18 i inne prowadzonej przeciwko dłużnikowi (…), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału nr 4 w wysokości 1/3 w nieruchomości, tj. lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość nr 85 położoną w budynku nr 6/12 przy ul. Bródnowskiej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00092947/9, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłączenie do użytku właścicieli w wysokości 86/10000.

 

Lokal mieszkalny, o powierzchni 47,31 m2, położony na piętrze VII (VIII kondygnacja), składający się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz balkonu.

 

Udział nr 4 w wysokości 1/3 w nieruchomości oszacowany został na kwotę 134 100,00 zł.

Cena wywołania udziału należącego do dłużnika stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 575,00 zł.

Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 410,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Santander Bank Polska SA 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

 

Położenie: