OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

28 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Fosa Staromiejska 12/14, w sali nr 107, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,40 m2 oraz piwnicy wynoszącej 2,90 m2,

położonego: 87-100 Toruń. ul. Filomatów Pomorskich 3a/41,  

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00090688/3.

 

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  154 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto Sądu Rejonowego w Toruniu BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: