OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 10/6 o pow. 8,0498 ha, położonej w miejscowości Hulskie, obręb nr 0011, gm. Lutowiska, stanowiącej wg rejestru gruntów: łąki trwałe (ŁVI – 0,0785 ha), pastwiska trwałe (PsVI – 0,0369 ha), lasy (LsIV – 0,0373 ha, LsV – 0,2558 ha i LsVI – 0,2606 ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i pastwiska trwałe (Lzr – PsV – 7,3807 ha), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KS2E/00035490/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 182 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 333,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika: nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: